Gestiunea Producției

Un alt subiect unde eKonom cloud excelează este gestiunea producției. Acest avantaj vine din felul în care este implementată aplicația, și care ne permite să personalizăm producția pentru fiecare client în parte. De multe ori chiar și două firme relativ similare pot avea multe nuanțe de gri și diferențe in procesele interne.

Abordarea noastră e că pornim de la ceea ce este standard și obligatoriu prin lege: nota de producție, bon de consum, notă predare primire, etc și peste asta construim fluxul de date să reflecte exact procesul cu etapele de producție și rapoartele de care ai tu nevoie.